Aktualita: 01.05.2021 - Niké Vopálecká bude studovat na Berklee! - Naše studentka Niké Vopálecká byla přijata ke studiu na prestižní americké univerzitě Berklee College of Music. Od září bude v Bostonu studovat Songwriting.  Zde je ke shlédnutí podcast o její cestě za svým snem! Blahopřejeme :-)

Nabízené obory

Populární zpěv

60 min. týdně, formou individuální výuky 

Ve výuce jsou využívány moderní formy vzdělávání, studenti nejen získávají základy pěvecké techniky, ale učí se pracovat s mikrofonem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy. Seznamují se s širokým repertoárem, na němž  se aktivně podílejí, a během roku si procházejí různými populárními žánry. Velký zřetel je kladen na výrazové prvky. Osvojují si základy pohybové a herecké prezentace. Standardně pracují s živou kapelou. Během roku se pravidelně prezentují v hudebních klubech, na koncertech, festivalech, soutěžích a akcích pořádaných MOaP.

Specifické obory:

Jazzový zpěv – velký důraz je kladen na improvizaci, rytmické a melodické frázování a interpretaci jazzových standardů. Studenti jsou při práci s anglickým textem pod neustálým dozorem rodilého mluvčího.

Muzikál

60 min. týdně, formou individuální výuky

V tomto oboru je kladen větší důraz na rozvoj výrazových prostředků, nácvik základů herectví a osvojení základů tance. Během školního roku zpěváci nastudují muzikálové výstupy nebo celá představení. Seznámí se s řadou světových muzikálů. Studenti nejen získávají základy pěvecké techniky, ale učí se pracovat s mikrofonem, mikroportem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy.

Herectví

120 min. týdně, formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Studenti získávají základy herecké techniky. Základy herectví přinášejí možnost seznámení se s principy mluveného a hlasového projevu, které vedou k nalezení vlastní schopnosti tvořivé komunikace a sebevyjádření. Velký důraz klademe na uvolnění, autenticitu, spontánní a dialogické jednání, koncentraci, práci s energií a herním nasazením, fyzické, mentální a emoční sebe-vědomí, rozbor a sdělování psaného textu, práci s představou, stylizaci do postavy atd. Hlasová výchova a technika výslovnosti je nedílnou součástí výuky. Studenti se učí pracovat s mikrofonem, mikroportem a další audiovizuální technikou, která je součástí vybavení školy. Během roku se pravidelně prezentují v klubech, rádiích, na koncertech, festivalech, soutěžích a akcích pořádaných MOaP.

Moderování

1x týdně 120 min. , formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Cílem kurzu je odkrýt a objevit vyjadřovací schopnosti studenta, podpořit jeho osobitost, posílit  sebevědomí a naučit ho, jak pracovat s trémou při veřejném vystupování. Pomocí dramaticko-pohybových her se naučí , jak  používat svůj hlas a tělo, jak srozumitelně sdělovat a správně naslouchat. Kurz rovněž rozvíjí fantazii, a to slovní i pohybovou. Při výuce je  kladen důraz na práci s mikrofonem a před kamerou. Praktické procvičení získaných dovedností  probíhánejen v samotných lekcích, ale rovněž formou moderování veřejných vystoupení a koncertů studentů Pop Academy či jiných kulturních akcí.

Anglické divadlo

120 min. týdně, formou skupinové výuky (max. 10 studentů  ve skupině)

Angličtina pro děti

60 mintu týdně v malé skupince ( max. 5 dětí ve skupince)

Specifické obory:

Drama workshopy

Drama workshopy se budou konat po celý rok. Témata jednotlivých workshopů jsou následující:

Character Development  In this workshop we will explore the different ways that you (the performer) can get to know and identify with the character that you need to perform. By trying to look at the history and background of the character and how they would deal with various situations, through exercises.

“What's in a line?”: Emotions 101  In this course we will discover the many different ways /emotions the 'lines' (words in the script) can be interpreted and learn how to utilize this to bring something fresh and organic to your performance.

Scene Study  In this course the performers can choose a scene or monologue to learn and perform by the end of the workshop. The students will be encouraged to try more challenging characters to portray to stretch their ability and imagination. They will also get a chance to learn how to focus and work on their role within a limited time frame.

Losing 'you' & Staying in Character  This course will give the students the opportunity to learn how to deal with distractions during a performance and get back on track (in character) and how to let go of your personal life distractions to allow yourself to 'get into character' for your performance.

Over the top: How to avoid “Over-acting”  'Over the top' is a phrase that 'mean more than enough' and 'beyond what you need'. Sometimes this can be good, but often it is used in a negative way. Whether doing a serious drama or comedic performance, it's always good to give it your all, but you must find a 'middle ground'. In this course we will look at how much is 'too much', so the student can avoid giving an unrealistic or just plain bad performance.

Improvisation  We will tap into the students ability to create in-the-moment 'organic' acting experiences and to think on their feet. This course will also help you be able to deal with the 'unexpected' or performance mishaps. We'll do this through various exercises and games.


Rétorika pro dospělé

Víkendový kurz, pět  sobot po čtyřech hodinách s odstupem 14 dnů, skupinová výuka (max. 6 osob)

Zvláštní pozornost je věnována psychosomatickým disciplínám mluveného projevu. Studenti získají znalosti z neverbální komunikace, které jsou předpokladem pro pružné reagování v interakci rétora a posluchače. Naučí se připravit mluvený projev za (i bez) pomoci audiovizuální techniky, a to jak z hlediska jeho výstavby, tak přesvědčivé  prezentace před diváky.

Specifické obory:

Kurz rétoriky pro firmy - Jste firma? Ušijeme vám kurz rétoriky na míru podle vašich potřeb. Lektor přijde za vašimi zaměstnanci do firmy v dobu, která vám nejvíce vyhovuje. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.